HUMANISTISET TIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (maisterihaku)

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu

Englannin kieli (maisterihaku)

Kansainvälistyvä työelämä tarvitsee englannin osaajia. Vahva aineenopettajakoulutuksen perinne sekä Suomen monialaisimman tiedeyliopiston vapaa sivuaineoikeus antavat opiskelijoille loistavat mahdollisuudet osaamisensa laajentamiseen oman kiinnostuksen mukaan.

Maisterihaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu

Maisterihaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu

Ruotsin kieli (maisterihaku)

Ruotsia Joensuussa? Totta kai! Ruotsin kielen opintojen pääpaino on nykyruotsin hallinnassa ja tuntemuksessa, mutta opinnoissa tutustutaan myös ruotsalaisen kielialueen ja muiden Pohjoismaiden kulttuuriin ja historiaan. Vapaan sivuaineoikeuden ansiosta ruotsin kielen opiskelija voi koota tutkintoonsa juuri itselleen sopivan aineyhdistelmän.

Maisterihaku, Ruotsin kieli, Joensuu

Historia (maisterihaku)

Oletko pohtinut, miksi maailma on sellainen kuin on, ja miten se on sellaiseksi tullut? Historia tarjoaa sinulle vastauksia. Historian opiskelu kouluttaa sinua arvioimaan kriittisesti tieteessä ja julkisuudessa esitettäviä käsityksiä menneisyydestä ja nykypäivästä, auttaa suhteuttamaan tapahtumia ja löytämään niille oikean mittakaavan.

Maisterihaku, Historia, Joensuu

Suomen kieli (maisterihaku)

Suomen kielen maisteriopinnoissa saat syvällisen näkemyksen suomen kielen kehityksestä ja ilmenemismuodoista sekä keinoista tutkia kieltä. Koulutus tarjoaa valmiudet tehtäviin, joissa vaaditaan monipuolista kielitietoutta ja kielen analysointitaitoja.

Maisterihaku, Suomen kieli, Joensuu

Kirjallisuus (maisterihaku)

Kirjallisuuden maisteriopinnot tarjoavat monipuolisen kirjallisuuden ja kulttuurin alan asiantuntijakoulutuksen. Opintojen myötä saat valmiudet toimia itsenäisesti tehtävissä, jotka edellyttävät syvällistä kirjallisuuden, kirjallisen elämän ja kulttuurin ilmiöiden tuntemusta.

Maisterihaku, Kirjallisuus, Joensuu

Kulttuurintutkimus (maisterihaku)

Joensuun kulttuurintutkimuksen ainetarjonta hakee vertaistaan. Voit rakentaa tutkintosi oman kiinnostuksesi ja ammattitoiveittesi mukaisesti. Lämminhenkisessä koulutuksessamme yhteistyö on välitöntä ja opintosi etenevät joustavasti. Kurkista kulttuuriin!

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, erikoistumisalana Mediakulttuuri ja viestintä (AMK-väylä), Joensuu

Venäjän kieli (maisterihaku)

Venäjä on suuri seikkailu ja suuri mahdollisuus – ja niin lähellä. Voit suuntautua venäjän opinnoissasi joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Joensuu on sijaintinsa ansiosta oikea paikka opiskella venäjää: venäjää puhutaan kaupungilla ja Venäjän raja on vajaan tunnin matkan päässä. Vapaa sivuaineoikeus takaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin.

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kääntäminen, Joensuu

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kulttuuri, Joensuu

Yleinen kielitiede (maisterihaku)

Yleinen kielitiede on kielen teoria- ja menetelmäoppia. Oppiaineessa kieltä lähestytään eri suunnilta ja monien menetelmien tuottamia tuloksia tarkastellen. Näin luodaan syvä teoreettinen ja metodinen kokonaiskuva kielen käytöstä ja käyttäjistä, sen rakenteesta ja monimuotoisuudesta. Opiskelijamme saavat syvällistä tietoa mm. kielen olemuksesta ja evoluutiosta, kielen omaksumisesta ja oppimisesta sekä sen käytöstä, kielellisistä häiriöistä ja sosiaalisesta luonteesta.

Maisterihaku, Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, Joensuu

UEFissa parasta ovat olleet uudet ystävät ja opiskelu heidän kanssaan sekä laaja sivuainevalikoima, josta olen voinut valita juuri minua kiinnostavia aineita ja haastaa itseäni mukavuusalueeni ulkopuolella.

- Kaisa Juntunen, Englannin kieli ja kääntäminen