KASVATUSTIETEET JA OPETTAJANKOULUTUS

Muuta maailmaa - Opiskele opettajaksi
Itä-Suomen yliopisto on Suomen monipuolisin opettajankouluttaja. Meillä voit opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi, opinto-ohjaajaksi, kotitalousopettajaksi, käsityönopettajaksi, erityisluokanopettajaksi, erityisopettajaksi sekä aineenopettajaksi.


Koulutukset ja hakukohteet

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Ihmetyttääkö tämän päivän koulutusjärjestelmä? Tule opiskelemaan kasvatustieteiden asiantuntijaksi ja kehitä itse parempi! Tämän alan koulutuksen suorittaneet ovat tutkimusten mukaan löytäneet hyvin koulutustaan vastaavaa työtä. Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen.

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

Kotitalousopettaja

Kotitalousopettajat ovat arjen taitajia ja tutkijoita. Koulutuksen pääaine on kotitaloustiede. Koulutuksessa käytettäville työskentelytavoille on ominaista yhdessä tekeminen ja oppiminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Kotitaloustieteilijät ovat kiinnostuneet arjen rakentumisesta ja kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista.

Kotitalousopettaja, Joensuu

Käsityönopettaja

Käsityönopettajat ovat luovia monitaitureita. Opinnoissa korostuvat taidon ja tiedon soveltaminen, suunnittelu ja ongelmanratkaisu. Koulutuksen pääaine on käsityötiede, jossa perehdytään monimateriaalisesti käsityöhön (tekstiilityön ja teknisen työn sisällöt). Opettajan pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen antavat opettajan kelpoisuuden.

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa koko Suomessa. Valmistut siis suoraan työelämään, hyödylliseen ammattiin ja elämän sykkeeseen. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tavoitteena on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, jonka pääaine on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Yleisen kasvatustieteen opinnot suoritat yhdessä luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu

Luokanopettaja

Onko haaveenasi tehdä merkityksellistä, vaikuttavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä? Tule luokanopettajaopintoihin toteuttamaan unelmaasi! Pääaineesi kasvatustiede ja siihen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot luovat perustan ja antavat valmiudet opettajan tehtävien hoitamiselle.

Luokanopettaja, Joensuu

Opinto-ohjaaja

Haluatko läsnäolon taitajaksi ja toivon ammattilaiseksi? Haluatko auttaa ihmisiä kasvavan epävarmuuden ja lisääntyvien valinnanmahdollisuuksien keskellä? Ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella alusta alkaen opinto-ohjaajaksi ilman aiempia korkeakouluopintoja. Opinto-ohjaajajana tuet yksilöitä ja ryhmiä koulutuspolkujen ja työurien rakentamisessa ja toimit yhteistyössä muiden kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten sekä työelämän kanssa.

Opinto-ohjaaja, Joensuu

Erityisopettaja

Erityisopettajaopinnot ovat mielenkiintoisia! Erityisopettajaopinnoista valmistuu monipuolisia, erittäin hyvin työllistyviä osaajia!

Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan koulutus. Kumpikin koulutuslinja on Opintopolussa oma hakukohteensa. Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri) on sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.

Erityisopettaja, Joensuu

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu

Tulevassa työssäni haluaisin olla ohjattavalle se luotettava taho, joka auttaa hahmottamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja itselle parhaiten sopivaa suuntaa.

- Viivi Vainikainen, Opinto-ohjaaja