LUONNONTIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Matematiikka, fysiikka ja kemia (maisterihaku)

Oletko kiinnostunut valosta, aineesta tai abstrakteista rakenteista tieteiden taustalla? Matematiikka, fysiikka ja kemia ovat perustieteitä, joilla on lukemattomia sovellusaloja.

Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu

Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu

Maisterihaku, Kemia, Joensuu

Sovellettu fysiikka (maisterihaku)

Sovelletun fysiikan opinnot antavat sinulle työkaluja vaikkapa ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen ja niiden vaikutusten mallintamiseen, tulevaisuuden lääketieteen diagnoosi- ja hoitomenetelmien kehittämiseen tai teollisten prosessien optimoimiseen.

Maisterihaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio

Tietojenkäsittelytiede (maisterihaku)

Tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan tiedon esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä osana tietojärjestelmiä. Vaikka alan tekninen kehitys on hyvin nopeaa, saat koulutuksesta vahvan perustan muutosten ennakoimiseen ja ymmärtämiseen.

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Biologia (maisterihaku)

Maisterihaku, Biologia, Joensuu

Ympäristötiede (maisterihaku)

Maisterihaku, Ympäristötiede, Kuopio

Maantiede (maisterihaku)

Haluatko etsiä ratkaisuja alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opinnot osuvat ajan hermoon.

Maisterihaku, Maantiede, Joensuu

Käytännössä kaikkihan perustuu jollain tapaa luonnontieteiden sovellutuksiin.

- Santeri Haataja, Kemia