LUONNONTIETEET

Me koulutamme asiantuntijoita tulevaisuuden muuttuvaan työelämään ja tarjoamme myös monipuolisen perustan jatkokoulutukselle.


Koulutukset ja hakukohteet

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Oletko kiinnostunut valosta, aineesta tai abstrakteista rakenteista tieteiden taustalla? Matematiikka, fysiikka ja kemia ovat perustieteitä, joilla on lukemattomia sovellusaloja.

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Sovellettu fysiikka

Sovelletun fysiikan opinnot antavat sinulle työkaluja vaikkapa ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen ja niiden vaikutusten mallintamiseen, tulevaisuuden lääketieteen diagnoosi- ja hoitomenetelmien kehittämiseen tai teollisten prosessien optimoimiseen.

Sovellettu fysiikka, Kuopio

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan tiedon esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä osana tietojärjestelmiä. Vaikka alan tekninen kehitys on hyvin nopeaa, saat koulutuksesta vahvan perustan muutosten ennakoimiseen ja ymmärtämiseen.

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia

Matemaattisten aineiden opettajan ja luokanopettajan tutkinto on yhdistelmä, joka varmistaa työllistymisesi tulevaisuudessa luonnontieteiden alalla. Koulutusohjelmassamme voit suorittaa aineenopettajan opintojen lisäksi luokanopettajilta vaadittavat perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaiset opinnot.

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede

Oletko haaveillut luonnontieteellisten alojen aineenopettajan työstä lukiossa tai peruskoulussa? Perinteisessä aineenopettajan koulutuksessa saat kelpoisuuden perusopetuksen ja lukion aineenopettajaksi sekä ammatillisten ja yleissivistävien oppilaitosten ja aikuisoppilaitosten opettajan tehtäviin.

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Biolääketiede

Haluatko ymmärtää ihmisen sairauksien taustat molekyylitasolla? Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisesti luonnontieteellinen ja lääketieteellinen opetus.

Biolääketiede, Kuopio

Ympäristö- ja biotieteet

UEF on yhdistänyt ympäristötieteen ja biologian alojen opinnot yhdeksi kompaktiksi paketiksi, jossa opintojen suuntaaminen on täysin sinun valittavissasi. Yhteisten opintojen jälkeen voit suunnata ympäristöterveyteen, -teknologiaan tai -biologiaan, unohtamatta biologian aineenopettajakoulutusta.

Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu; biologian oppiaine

Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio; ympäristötieteen oppiaine

Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Haluatko etsiä ratkaisuja alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opinnot osuvat ajan hermoon. Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan pääaineeksi opintojen edetessä.

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

Käytännössä kaikkihan perustuu jollain tapaa luonnontieteiden sovellutuksiin.

- Santeri Haataja, Kemia