TEOLOGIA

Teologian opetus perustuu kriittiseen
tutkimukseen kristinuskon maailmanlaajuisesta
merkityksestä.


Koulutukset ja hakukohteet

Läntinen teologia

Teologian opetus perustuu kriittiseen tutkimukseen kristinuskon maailmanlaajuisesta merkityksestä. Itä-Suomen yliopistossa erityinen mielenkiinnon kohde on idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaaminen.

Läntinen teologia, teologi, Joensuu

Läntinen teologia, opetusala, Joensuu

Ortodoksinen teologia

Itä-Suomen yliopisto on Pohjoismaiden ainoa yliopistotasoista ortodoksisen teologian koulutusta ja tutkimusta harjoittava yksikkö. Ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa.

Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu

Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu

Valmistumisen jälkeen toivon pääseväni kirkon virkaan papiksi.

- Samu Turunen, Läntinen teologia