TERVEYSTIETEET

Koulutamme osaajia useille keskeisille terveydenhuollon aloille.


Koulutukset ja hakukohteet

Hoitotiede

Innovatiivisia osaajia terveydenhuoltoon ja sen koulutukseen. Hoitotieteen laitos on kouluttanut asiantuntijoita terveydenhuoltoon ja alan koulutukseen jo lähes 40 vuotta. Kannustamme joustavaan opiskeluun, tavoiteajassa valmistumiseen ja kansainvälisyyteen. Huomaathan, että olet hakukelpoinen, jos sinulla on soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. Pelkällä ylioppilastutkinnolla et voi vielä hakea.

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio

Ravitsemustiede

Ravitsemustieteen koulutuksesta valmistuu ravitsemus- ja elintarvikealan osaajia, joilla on edellytykset seurata alansa kehittymistä ja valmiudet kriittiseen ajatteluun ja tutkimusnäyttöön pohjautuvaan työskentelyyn. Ravitsemusterapeutiksi voi Suomessa opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa.

Ravitsemustiede, Kuopio

Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja valitsemistasi maisteriopinnoista. Maisterivaiheen opinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Terveyden edistäminen, Kuopio

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma on ainoa laatuaan Suomessa ja omaa suuntautumisvaihtoehtoaan ei tarvitse päättää kuin vasta toisena opiskeluvuotena.

- Kia Honkanen, Terveyden edistäminen