YHTEISKUNTATIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Sosiaalipsykologia (maisterihaku)

Osallistu tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen! Kiinnostavatko yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus, ihmisen kasvu ja kehitys yhteiskunnassa, elämänkulun ohjaaminen sekä ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteisösuhteiden muodostuminen? Sosiaalitieteiden opinnoissa saat kokonaiskuvan ihmisen hyvinvoinnin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio

Sosiaalityö (maisterihaku)

Meillä kohtaavat ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa.

Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio

Erillishaku, Sosiaalityö, Kuopio

Sosiologia (maisterihaku)

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa maailmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskunnallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, millaiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri muovaa sosiaalisia suhteita.

Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu

Yhteiskuntamaantiede (maisterihaku)

Haluatko etsiä ratkaisuja alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opinnot osuvat ajan hermoon.

Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu

Yhteiskuntapolitiikka (maisterihaku)

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa maailmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskunnallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, millaiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri muovaa sosiaalisia suhteita.

Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu

Ympäristöpolitiikka (maisterihaku)

Haluatko etsiä ratkaisuja alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opinnot osuvat ajan hermoon.

Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (maisterihaku)

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma (maisterihaku)

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (maisterihaku)

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio

Olen aina halunnut ymmärtää ihmisten toimintaa ja ilmiöitä, joita jokapäiväisessä elämässämme kohtaamme, ja tällaisiin kysymyksiin sosiologia tarjoaa tärkeitä näkökulmia.

- Hilma Möttönen, Sosiaalitieteet