YHTEISKUNTATIETEET

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa
maailmaa. Osallistu tulevaisuuden yhteiskunnan
rakentamiseen!


Koulutukset ja hakukohteet

Sosiaalitieteet

Osallistu tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen! Kiinnostavatko yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus, ihmisen kasvu ja kehitys yhteiskunnassa, elämänkulun ohjaaminen sekä ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteisösuhteiden muodostuminen? Sosiaalitieteiden opinnoissa saat kokonaiskuvan ihmisen hyvinvoinnin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Sosiaalitieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio

Sosiaalityö

Meillä kohtaavat ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa.

Sosiaalityö, Kuopio

Yhteiskuntatieteet

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa maailmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskunnallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, millaiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri muovaa sosiaalisia suhteita.

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Haluatko etsiä ratkaisuja alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opinnot osuvat ajan hermoon. Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan pääaineeksi opintojen edetessä.

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

Olen aina halunnut ymmärtää ihmisten toimintaa ja ilmiöitä, joita jokapäiväisessä elämässämme kohtaamme, ja tällaisiin kysymyksiin sosiologia tarjoaa tärkeitä näkökulmia.

- Hilma Möttönen, Sosiaalitieteet