HAKEMINEN


Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta 2019

Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintoja on uudistettu siten, että kevään yhteishaussa (II hakuaikana) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Yhteishaun hakukohteet jakaantuvat pääsääntöisesti 3+2 -vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on lisäksi erikseen joitakin 3+2 -vuotisia avoimen väylän hakukohteita.

Syksyn 2019 yhteishaussa on mukana vain Julkisoikeuden (Joensuu) hakukohde, johon valitaan opiskelijoita ainoastaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2019 yhteishaussa valintaa.

Yhteishaun hakuajat 2019

Kevään yhteishaku alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00.
Syksyn yhteishaku alkaa 4.9.2019 ja päättyy 18.9.2019 klo 15.00.

Yhteishaun ulkopuolisten erillishakujen hakuajat 2019

Kevään siirtohaku: 2.–16.5.2019 klo 15.00 mennessä
Syksyn siirtohaku: 1.–15.10.2019 klo 15.00 mennessä

Hakeminen sekä yhteishaussa että yhteishaun ulkopuolisissa hauissa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Tutustu hakemisessa vaadittavien liitteiden toimittamisaikatauluun.

Huomioi hakemisessa

• Sinun kannattaa lähettää sähköinen hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä viimeisinä hakupäivinä hakujärjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen varmista, että saat siitä vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Säilytä saamasi viesti tai talleta lähettämäsi hakemus itsellesi pdf-muodossa.
• Hakijana olet aina itse vastuussa hakemuksesi perilletulosta.
• Hakijana sinun tulee itse huolehtia Postin kautta mahdollisesta osoitteenmuutoksestasi hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopisto ei ole vastuussa siitä, jos sinulle lähettämämme posti, esimerkiksi hyväksymiskirje, ei tavoita sinua antamastasi osoitteesta.