HAKEMISEN UKK


Mitä tapahtuu korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa vuonna 2020?

Ylioppilastutkinnon merkitys kasvaa, nykyistä suurempi osa uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta). Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta minedu.fi/opiskelijavalinnat-ja-yhteistyo. Yliopistojen eri koulutusalojen todistusvalintojen pisteytystaulukot löytyvät Opintopolusta osoitteesta yliopistovalinnat2020.fi

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintoja on uudistettu siten, että yhteishaussa (II hakuaikana) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Yhteishaun hakukohteet jakaantuvat pääsääntöisesti 3+2 -vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on lisäksi erikseen joitakin 3+2 -vuotisia avoimen väylän hakukohteita.

Minulla on sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto. Yo-tutkintoni on heikompi kuin ammatillinen tutkintoni. Voinko hakea paremmalla tutkinnollani?

Suomalainen ylioppilastutkinto on tässä tapauksessa ensisijainen hakukelpoisuuden antava tutkinto, ja siitä lasketaan valintaan alkupisteitä. Ammatillinen tutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden ylioppilastutkintoa suorittamattomalle. Ammatillisesta tutkinnosta kuten ei myöskään ulkomailla suoritetusta ylioppilastutkinnosta (pl. IB, EB, RP) lasketa alkupisteitä, vaan valinta tehdään pelkän valintakoemenestyksen perusteella.

Mitä teen, jos haen yhteishaussa vahingossa väärin? Esimerkiksi maisterikoulutukseen lukion jälkeen?

Jos haet vahingossa maisterikoulutukseen ilman alempaa korkeakoulututkintoa, voit korjata virheen vain hakuaikana joko hakutoivemuutossivulla, johon pääset muokkauslinkillä tai Oma Opintopolku -palvelussa. HUOM! Hakukohteita ei voi muuttaa enää hakuajan jälkeen!

Korkeakoulu ei voi valita koulutukseen hakijaa, joka ei ole hakukelpoinen – jolla siis ei ole opintojen suorittamiseen vaadittavaa pohjakoulutusta.

Mikä on yhteishaun ulkopuolinen erillishaku?

Itä-Suomen yliopistossa yhteishaun ulkopuoliset erilliset haut koskevat ainoastaan siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakua. Siirtohaussa voivat hakea muiden korkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopistossa jo opinto-oikeuden omaavat opiskelijat tiedekunnan hakukohteen erillisten valintaperusteiden mukaisesti. Kansainväliset maisterihaut (englanninkieliset) koskevat rajattua hakijajoukkoa erillisten valintaperusteiden mukaan. Kansainväliset maisteriohjelmat ja niihin hakeminen on kuvattu Opintopolussa (Studyinfo.fi) sekä yliopiston www-sivuilla uef.fi/admissions.

Pitääkö minun toimittaa yliopistoon hakemisen yhteydessä jotain liitteitä?

Jos haet yhteishaussa ja olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksestasi hakukelpoisuuden toteamiseksi tai alkupisteiden laskemiseksi. Saamme tiedot ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) rekisteristä. Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden pitää toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten. Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, RP) suorittaneiden sekä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden on myös toimitettava tutkintotodistuskopio hakemuksen liitteeksi. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä. Liitteet tallennetaan hakemukselle. Ks. lisätietoja liitteet sivulta.

Maisterihaussa sinun täytyy liittää hakemukselle hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuskopio sekä kopiot valintaan vaikuttavista tutkinnoista ja opinnoista. Sähköisen hakemuksella näkyy lista liitteistä, jotka sinun täytyy lisätä hakemukselle.

Tuleeko valintakokeeseen erillinen kutsu?

Pääsääntöisesti yliopiston valintakokeisiin ei lähetetä erillisiä kutsuja. Hakijan on itse huolehdittava siitä, että on valintakoepäivänä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Poikkeuksena ovat opettajan pätevyyden antavat kasvatustieteellisen alan koulutukset, joissa valintakoe on kaksivaiheinen: ensin osallistutaan ilman eri kutsua kirjalliseen kokeeseen (VAKAVA-koe), jonka perusteella tiedekunta kutsuu hakijat soveltuvuuskokeeseen. Taulukko Itä-Suomen yliopiston kaikista yhteishaun valintakokeista päivämäärineen ja paikkoineen on yhteishaun hakuoppaassa sivuilla 18-22.

Mistä saan valintakoekirjoja?

Voit lainata valintakoekirjallisuutta kirjastoista tai ostaa kirjakaupoista. Jos valintakokeessasi on sähköinen materiaali, hakukohteesi tiedoissa on ilmoitettu linkki, josta voit ladata valintakoemateriaalin. Yleensäkin jos hakukohteessasi on jotain erityistä valintakoemateriaalia, hakukohteen tiedoissa on ilmoitettu, mistä materiaali on saatavilla.

Voinko tehdä valintakokeen jossain muualla tai muuna ajankohtana kuin hakuoppaassa on ilmoitettu?

Et voi, valintakokeen voi tehdä vain valintaperusteissa mainittuna valintakoepäivänä. Joissakin hakukohteissa on ilmoitettu useampi paikkakunta, jossa voit tehdä kokeen, ja paikkakunnat on ilmoitettu hakuoppaassa. Ilmoitat valintakoepaikkakunnan sitovasti hakulomakkeella.

Miten saan tiedon valintojen tuloksesta?

Kevään 2019 yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin Oma opintopolku -palvelussa. Suosittelemme lämpimästi Oma opintopolku-palvelun seuraamista koko valintaprosessin ajan. Siten opiskelijavalinnan tulos on tulosten valmistuttua julkistamispäivänä nähtävissä luotettavasti ja nopeasti.

Uuden opiskelijan materiaalia julkaistaan yliopiston verkkosivulla. Itä-Suomen yliopisto ei julkaise valittujen opiskelijoiden nimiä omilla verkkosivuillaan. Lopullisia opiskelijavalinnan tuloksia voit tiedustella myös puhelimitse tulosten julkistamispäivästä lähtien kyseisestä tiedekunnasta (yhteystiedot löydät muun muassa hakukohteiden tietojen yhteydestä hakuoppaassa).

Lisätietoja: Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut

Sain tiedon, että minut on hyväksytty Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi. Mitä teen seuraavaksi?

Jotta voit aloittaa opintosi yliopistossa, sinun tulee ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan. Voit ottaa paikan vastaan joko sähköisesti Opintopolussa (edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksillasi) tai vaihtoehtoisesti palauttamalla ilmoituksen vastaanottamisesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin. Ota opiskelupaikkasi vastaan ilmoitetussa määräajassa, jotta et menetä sitä (YoL 38§). Tarkista huolellisesti vastaanottamisaikataulu.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, sinun tulee ilmoittautua yliopistoon läsnä olevaksi opiskelijaksi. Yliopistoon valitut uudet opiskelijat saavat tietoa yliopiston ilmoittautumismenettelystä ja määräajoista hyväksymiskirjeen yhteydessä tai viimeistään kesän aikana ennen opintojen alkamista. Myös yliopiston uuden opiskelijan sivustolla on tarvittavat linkit ilmoittautumisohjeisiin. Opiskelijan on joka lukuvuosi yliopiston määräämällä tavalla ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi (YoL 39 §).

Lisätietoa opiskelijoiden ilmoittautumisohjeissa

Voinko ilmoittautua poissa olevaksi opiskelijaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Yliopistolain mukaan uusi tutkinto-opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissa olevaksi koko lukuvuodelle tai syys- tai kevätlukukaudelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) jos opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
2) opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
3) opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Ensimmäisenä lukuvuonna poissa olevaksi ilmoittautuvan on toimitettava lakiperusteisuuden todentavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus) ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä opintopalveluihin, muuten opiskelija menettää opiskeluoikeutensa.

Lisätietoa uuden opiskelijan -sivuilta

Hakuopas 2019

Lisätietoja: Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut