HAKUKELPOISUUS


Kandi+maisterikoulutus

Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolaissa (YoL 558/2009, 37 §). Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005). Lue tarkemmin Kandi+maisterikoulutus / Kuka voi hakea?

Maisterikoulutus

Voit hakea maisteriopintoihin maisterihaussa suoritettuasi soveltuvan kandidaatin tutkinnon. Joillakin aloilla myös soveltuva amk-tutkinto antaa hakukelpoisuuden maisteriopintoihin. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteen valintaperusteista (Maisterikoulutus).

Siirtohaku

Siirtohaussa voivat hakea opiskelijat, joilla on jo opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa tai muussa suomalaisessa korkeakoulussa. Valintaperusteet riippuvat hakukohteesta. Lue tarkemmin Siirtohaku / Kuka voi hakea?