LIITTEET


Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteita koskevat hakukelpoisuus- ym. liitteet tulee tallentaa hakemukselle Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. 3.4.2019 päättyvän kevään yhteishaun osalta vaaditut liitteet on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15.00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Vaadituilla liitteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti hakijoilta ennen valintoja vaadittuja liitteitä (todistuskopioita), jotka hakija on velvollinen toimittamaan korkeakouluun määräaikaan mennessä.

Ennen vuotta 1990 kirjoittaneiden ylioppilaiden on toimitettava kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten. Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, RP) suorittaneiden sekä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden on myös toimitettava tutkintotodistuskopio hakemuksen liitteeksi. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä.

Mikäli hakija ei ole suorittanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemuksella 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2019, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota eikä ennakkoarviota, koska ylioppilastutkintotiedot saadaan valintajärjestelmään suoraan Opetushallituksen rekisteristä.

Hakukeväänä valmistuvat hakijat (ks. tarkemmin alla mainitut), joilla ei hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta, on tallennettava hakemukselle oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta 10.4.2019 mennessä. Sen lisäksi heille on seuraavat määräajat:

1. Toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuvan on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00.

2. Ammattikorkeakoulututkintoon, yliopistotutkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00.

3. IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12.7.2019 klo 15:00. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se suoraan Itä-Suomen yliopistoon 12.7.2019 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat saadaan IB-organisaatiolta sähköisesti.

Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimitusosoite voi poiketa edellä mainitusta. Tällöin liitteiden toimittamisesta on ohje yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

Aikaisempien korkeakouluopintojen ja/tai avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevan tulee liittää hakemukselle opintosuoritusote suoritetuista opinnoista/opintokokonaisuuksista 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Mikäli vaadittujen opintojen suorittaminen on vielä kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan liittää hakemukselle 10.4.2019 mennessä opintosuoritusote suoritetuista opinnoista, ja lopullinen opintosuoritusote heti opintojen valmistumisen jälkeen, viimeistään 6.6.2019 klo 15:00.

Syksyn yhteishaussa vaaditut liitteet on toimitettava 25.9.2019 klo 15:00 mennessä. Syksyllä tutkinnon suorittavat toimittavat kopiot tutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista 9.10.2019 klo 15:00 mennessä.

Hyvä tietää

Liitä hakemukseen vain hakulomakkeessa ilmoitetut kopiot. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia, ellei hakulomakkeella ole jostakin tietystä todistuksesta näin erikseen mainittu. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu tai kahden henkilön oikeaksi todistama. Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, oppilaitoksen myöntämä. Sähköisesti varmennetut opintosuoritusotteet ovat virallisia, oppilaitoksen myöntämiä. Huomioithan, että sähköisesti varmennetut kelpaavat vain, kun niitä käytetään alkuperäisessä pdf-muodossaan eli ei tulostettuna tai muokattuna. Yliopisto ei palauta hakijalle hänen toimittamiaan kopioita.

Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat aina yhtä yhteishakua kerrallaan. Jos haet useammassa peräkkäisessä yhteishaussa, sinun tulee toimittaa joka kerralla vaaditut liitteet uudelleen.

Siirtohaun liitteet

Hakemuksen täydentäminen

Hakemuksen täydentäminen tapahtuu hallintolain 22 §:n mukaisesti. Liitteiden on oltava tallennettuna hakemukselle tai perillä Itä-Suomen yliopistossa yliopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Hakukeväänä valmistuville on omat määräajat todistusten toimittamiseksi. Jos hakija ei toimita liitteitä annetun määräajan tai hänelle mahdollisesti myönnetyn hakemuksen täydennysajan puitteissa, hänen hakemustaan ei huomioida valinnassa.

Virheellisten tietojen antaminen

Hakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin sinua voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut. Virheellisten tai muuttuneiden tietojen antamisen seurauksena valintapisteytystä voidaan muuttaa vastaamaan oikeita tietoja ja opiskelupaikka peruuttaa.

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB) suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta.

Mikäli hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lopullisia arvosanatietoja ei ole saatu 6.6.2019 klo 15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (10.4.2019 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades). Hakijan tulee pyytää IB-organisaatiota toimittamaan todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 12.7.2019 klo 15.00. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden).

Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esimerkiksi hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.