HAKEMINEN


Hakeminen ja hakulomakkeet

Siirtohaun hakuajat Itä-Suomen yliopistossa ovat 2.-16.5.2019 klo 15.00 ja 1.-15.10.2019 klo 15.00. Kaikissa hakukohteissa ei välttämättä käytetä molempia hakuaikoja, joten tarkista hakuaika oman hakukohteesi oppiaineesta.

Hakeminen siirtohaussa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi lukuun ottamatta pääaineen tai koulutusohjelman vaihtamista Itä-Suomen yliopiston sisällä, kun tiedekunta tai tavoitetutkinto ei vaihdu, sekä kampusten välistä siirtymistä. Niissä hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla lomakkeella ja niihin on erillinen ohjeistus (katso tarkemmin tiedekunnan ja hakukohteen ohjeet).

Siirto-opiskelijat valitaan tiedekuntien sopimien yhteisten periaatteiden sekä kunkin tiedekunnan erikseen vahvistamien valintaperusteiden ja -kiintiöiden mukaisesti. Itä-Suomen yliopiston vuoden 2019 hakuoppaan alkuosa sisältää kaikkien tiedekuntien opiskelijavalintaan liittyviä yleisiä periaatteita, menettelyohjeita ja aikatauluja. Opas on luettavissa ja tulostettavissa verkossa osoitteessa haeyliopistoon.uef.fi/hakeminen/hakuoppaat/.

Siirto-opiskelijoihin ei sovelleta yhden opiskelupaikan sääntöä, mutta ottaessaan siirtohaussa tarjotun opiskelupaikan vastaan, hakija joutuu luopumaan aikaisemmasta siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan.

Liitteet

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja /tai opintosuoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, oppilaitoksen myöntämä. Sähköisesti varmennetut opintosuoritusotteet ovat virallisia, oppilaitoksen myöntämiä. Huomioithan, että sähköisesti varmennetut kelpaavat vain, kun niitä käytetään alkuperäisessä pdf-muodossaan eli ei tulostettuna tai muokattuna. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeelle kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 ja syksyn haussa 29.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen liitteistä ja vaadittavien opintojen aikataulusta voi olla tarkempia ohjeita hakukohteen valintaperusteiden yhteydessä.

Opintopolun kautta tapahtuvassa haussa liitteet lisätään hakulomakkeelle. Jos sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, liitteet toimitetaan osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 KUOPIO, (käyntiosoite: Yliopistonranta 1 B, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).

Jos hakua ei järjestetä Opintopolussa, ohjeistus liitteiden toimittamisesta on tiedekunnan hakulomakkeella.