HAKUKOHTEET


Siirtohaun hakukohteet

Filosofinen tiedekunta

Filosofisessa tiedekunnassa ei ole erillistä lomaketta pääaineen vaihtamiseksi. Hakeminen tapahtuu hakukohteen valintaperusteissa mainitulla tavalla.

Siirtohaku, Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu
Siirtohaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu
Siirtohaku, Ruotsin kieli, Joensuu
Siirtohaku, Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu
Siirtohaku, Venäjän kieli, Joensuu
Siirtohaku, Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu
Siirtohaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu
Siirtohaku, Psykologia, Joensuu
Siirtohaku, Kotitalousopettaja, Joensuu
Siirtohaku, Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu
Siirtohaku, Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu
Siirtohaku, Luokanopettaja, Joensuu
Siirtohaku, Läntinen teologia, Joensuu
Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, Joensuu

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Hakemus pääaineen tai kampuksen vaihtamiseksi 2019. Lomake on tarkoitettu pääaineen tai kampuksen vaihtoa hakeville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, kun tavoitetutkinto pysyy samana. Muissa tiedekunnan erillishauissa on sähköinen haku valtakunnallisessa hakupalvelussa Opintopolku.fi. Hakukohteet, hakuajat ja hakuohjeet löytyvät lomakkeelta.

Siirtohaku, Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu
Siirtohaku, Metsätiede, Joensuu
Siirtohaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio
Siirtohaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu ja Kuopio
Siirtohaku, Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu ja Kuopio

Terveystieteiden tiedekunta

Hakuohjeet on kerrottu hakukohteen valintaperusteissa.

Siirtohaku, Biolääketiede, Kuopio
Siirtohaku, Hammaslääketiede, Kuopio
Siirtohaku, Hoitotiede, Kuopio
Siirtohaku, Lääketiede, Kuopio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Pääaineen vaihtamisen hakulomake 2019. Lomake on tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat pääaineen vaihtoa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan sisällä siten, ettei kampus ja tavoitetutkinto vaihdu. Hakukohteet, hakuajat ja hakuohjeet löytyvät lomakkeelta.

Kauppatieteiden laitoksen suuntautumisen vaihtoon (omalla kampuksella/toiselle kampukselle) liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta www.uef.fi/fi/web/kauppatieteet/suuntautumisvaihtoehdon-vaihtaminen

Siirtohaku, Historia, Joensuu
Siirtohaku, Julkisoikeus, Joensuu
Siirtohaku, Kauppatieteet, Joensuu ja Kuopio
Siirtohaku, Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu
Siirtohaku, Oikeustiede, Joensuu
Siirtohaku, Sosiaalitieteet, Kuopio
Siirtohaku, Sosiaalityö, Kuopio
Siirtohaku, Yhteiskuntatieteet, Joensuu