KUKA VOI HAKEA?


Siirtohaussa voivat hakea:

1. Toisessa suomalaisessa yliopistossa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Opiskelija voi siirtyä toisesta yliopistosta suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa/pääaineessa tai samassa/vastaavassa suuntautumisvaihtoehtoehdossa tai tiedekunta voi muuten todeta hakijalla olevan riittävä määrä opintoja haettavaan oppiaineeseen siirtymiseksi. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

2. Pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, kun tavoitetutkinto ja/tai tiedekunta vaihtuu. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

3. Pääainetta tai koulutusohjelmaa Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, kun tiedekunta, kampus ja tavoitetutkinto ei vaihdu. Hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla hakulomakkeella (ks. tiedekunnan valintaperusteet).

4. Kampusta Itä-Suomen yliopiston sisällä vaihtavat, jolloin kampuksen vaihto voi tapahtua saman oppiaineen sisällä niissä hakukohteissa, joihin opiskelijoita valitaan useammalle kampukselle. Hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla hakulomakkeella.

Lisätietoja siirtohaun ryhmistä (pdf)