KUKA VOI HAKEA?


Hakukelpoisuus yhteishaussa

Voit hakea yliopistoon, kun täytät yliopistolaissa mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolain (YoL 558/2009) 37 §:ssä. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).

Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung -tutkinnon);
2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka;
3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
4. opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, ks. kohta myöhemmin ”Miten voin hakea opiskelemaan erivapaudella” alla.

Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen Suomessa suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla (pl. psykologian hakukohde). Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet (pl. psykologia).

Entä jos valmistun vasta hakukeväänä?

Hakukeväänä valmistuvien hakijoiden, joilla ei hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta, on toimitettava opintorekisteriote tai vastaava väliaikainen arviointi 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopullisen tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavien ei tarvitse toimittaa ennakkoarviota.

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus normaalisti hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Ohjeet hakemuksen liitteiden toimittamisesta löydät täältä.

Mitä teen, jos haen yhteishaussa vahingossa väärin?
Esimerkiksi maisterikoulutukseen lukion jälkeen?

Jos haet vahingossa maisterikoulutukseen ilman alempaa korkeakoulututkintoa, voit korjata virheen vain hakuaikana joko hakutoivemuutossivulla, johon pääset muokkauslinkillä tai Oma Opintopolku -palvelussa. HUOM! Hakukohteita ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen!

Korkeakoulu ei voi valita koulutukseen hakijaa, joka ei ole hakukelpoinen – joka ei esim. ole toimittanut määräaikaan mennessä vaadittavia liitteitä ja jolla ei siten ole hakukelpoisuuden osoittavaa pohjakoulutusta.

Miten voin hakea opiskelemaan erivapaudella?

Ellei sinulla ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea yliopistoon opiskelijaksi erivapaudella, jos yliopisto toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Saadaksesi erivapauden osallistua kevään yhteishaun hakukohteen valintakokeeseen toimita erivapaushakemus yliopistolle valintaperusteiden julkistamisen jälkeen, viimeistään 3.4.2019 klo 15.00.

Voit hakea erivapautta perustellulla erivapaushakemuksella. Liitä mukaan kopiot aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista.

Erivapaushakemus osoitetaan aina sille korkeakoululle, jonka hakukohdetta erivapauden hakeminen koskee, ja erivapauspäätös koskee yhtä hakukohdetta kerrallaan. Otathan myös huomioon, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuusvaatimukset eroavat toisistaan.

Lomake erivapauden hakemista varten (word, täytä ja tulosta).

Lähetä erivapaushakemus liitteineen postitse osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio tai toimita hakemus käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).

Haettuasi erivapautta saat postitse ao. tiedekunnan päätöksen oikeudestasi hakea opintoihin. Päätös on voimassa kyseisen lukuvuoden. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita erivapaushakemuksia ei huomioida yhteishaussa.

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi. Sähköisellä hakulomakkeella merkitse hakuperusteeksi ”Erivapaus”.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva saa valintaperusteissa vaaditut opinnot suoritettuaan ja liitteet toimitettuaan automaattisen erivapauden hakea saman hakukohteen sisällä myös valintakokeen perusteella (yhteispistejonossa ja valintakoejonossa). Valintakokeen perusteella hakemisesta tulee ilmoittaa hakulomakkeella. HUOM! Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta ei myönnä muunlaista erivapautta kasvatustieteellisellä eikä myöskään teologian alalla. Psykologian alalla erivapautta ei myönnetä lainkaan.