MAISTERIKOULUTUS


Maisteriopinnot ovat ylempään eli maisterin tutkintoon johtavia opintoja. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op) ja kesto kaksi vuotta. Poikkeuksena ovat psykologian maisteriopinnot, joiden laajuus on 150 op ja kesto 2,5 vuotta.

Maisteriopinnot sisältävät oppiaineen syventävät opinnot, sivuaineopintoja ja pro gradu -työn. Maisteriopinnot voidaan järjestää myös erillisinä maisteriohjelmina. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa myös englanninkielisiä maisteriohjelmia.

Linkit ohjelmien Opintopolku.fi-tietoihin löytyvät koulutusalakohtaisilta sivulta.

 

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa.

Tutustu tarjontaan