JOO-OPINNOT


Valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimus tuli voimaan 1.8.2004. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa tutkintonsa.

Haettaviin JOO-opintoihin on saatava oman tiedekunnan hyväksyntä eli puolto. Haettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa kotiyliopistossa.

Joustavan opinto-oikeuden hakeminen

Haku JOO-opintoihin paperilomakkeella, jonka voi tulostaa täältä. Itä-Suomen yliopiston hakuajat puoltokäsittelyyn päättyvät 31.3. ja 30.9., myöntökäsittelyyn 30.4. ja 31.10.

Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. JOO-hakuprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa (noin 1½-2 kuukautta). Hakemus jätetään ensin kotiyliopistoon puollettavaksi.

Hakuprosessin vaiheet:
1. Laadi opintosuunnitelma kotiyliopistosi ohjeen mukaan ja rakenna JOO-opinnot osaksi hopsiasi.
2. Tutustu kohdeyliopiston JOO-opintotarjontaan ja tarkenna opintosuunnitelmaasi valitsemiesi JOO-opintojen aikataululla.
3. Tutustu kohdeyliopiston JOO-ohjeisiin ja tarkista JOO-opintojen hakuajat tai jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohta.
4. Toimita paperinen hakulomake kotiyliopistoosi puollettavaksi (paperihaku vain sähköisen hakujärjestelmän ulkopuolella oleviin yliopistoihin).
5. Ilman puoltoa ei hakemustasi käsitellä kohdeyliopistossa. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi.
6. Mikäli saat opinto-oikeuden kohdeyliopistoon, ilmoittaudu opintoihin kohdeyliopiston ohjeiden mukaan. Sinun tulee olla läsnäolevana myös Itä-Suomen yliopistossa JOO-opintojen suorittamisen aikana. Opinnot suoritettuasi toimita opintorekisteriote kotiyliopistoon opintojen viemiseksi opintorekisteriin.

Tarkemmin JOO-oikeuden hakemisesta sekä opinto-oikeuden myöntämisestä (UEF kohdeyliopistona)

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Sähköinen JOO-haku on päättynyt Itä-Suomen yliopistossa 31.12.2014. Hakemukset toimitetaan 1.1.2015 lähtien paperilomakkeella.

Itä-Suomen yliopiston kaikesta opetustarjonnasta on erikseen määritelty ne opinnot, joita tarjotaan JOO-opintoina. Yliopiston JOO-opintojen tarjonta tiedekunnittain:

Filosofinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Terveystieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Hakuajat JOO -opintoihin

30.4. ja 31.10.

Opinto-oppaat

Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien opinto-oppaat ja opetuksen tiedot ovat luettavissa WebOodissa. Tietoja voi selata ilman sisäänkirjautumista.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • JOO-opiskelijalle hyväksytään opinto-oikeuksia enintään perusopintokokonaisuuden eli n. 25 opintopisteen verran. Erittäin perustellusta syystä voidaan myöntää enemmän (esim. mikäli tiedekunta tarjoaa aineopintoja JOO -opintoina).
  • Vaadittavat edeltävät opinnot käyvät ilmi haettavan opintojakson opintojaksokuvauksesta.
  • Yliopistojen tiedekunnilla tai laitoksilla saattaa olla erillisiä sopimuksia opintojen suoritusmahdollisuuksista JOO-järjestelmän ulkopuolella. Ko. sopimuksista tulee tiedustella kotiyliopistosta.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) vuotta myöntöpäivästä lukien.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Paperihakemus toimitetaan suoraan ko. tiedekuntaan.

JOO-opiskelun aloittaminen

  • Opintopalvelut toimittaa opiskelijalle ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta ja opiskelussa tarvittavien käyttäjätunnusten hakemisesta.
  • Opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa.
  • JOO-opiskelijat ovat samassa asemassa kuin yliopiston muut sivuaineopiskelijat ilmoittautuessaan opintojaksoille.

Joustava opinto-oikeuden saanut opiskelija on oikeutettu käyttämään samoja kohdeyliopiston opiskelua tukevia palveluja (mm. kirjasto, atk-palvelut, ohjauspalvelut) kuin kohdeyliopiston omat opiskelijat.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija saa opintosuorituksistaan virallisen paperisen opintosuoritusotteen ja lisäksi mahdollisen opintokokonaisuus- / arvosanatodistuksen. Opiskelija itse toimittaa opintosuoritusotteen kotiyliopistoonsa, jossa opinnot kirjataan opintosuoritusrekisteriin. WebOodissa opiskelija voi selata omia opintosuorituksiaan ja halutessaan tulostaa epävirallisen suoritusotteen.
Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Filosofinen tiedekunta
Tuula Nissinen
Puh. 0294 452030

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Kaisa Laitinen
Puh. 0294 453003

Terveystieteiden tiedekunta
Kati Nykänen
Puh. 0294 454026

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Tuula Honkanen (Joensuun kampus)
Puh. 0294 455062

Laura Pulkka (Kuopion kampus)
Puh. 0294 458111

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uef.fi

JOO-opiskelijoiksi hakeutuvat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat (UEF kotiyliopistona)

Ohjeet JOO-opintoihin hakemisesta UEFin opiskelijoille löytyvät Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta.