TET


Huomioitavia asioita:

1. Ota yhteyttä sinua kiinnostavaan oppiaineeseen, laitokseen/osastoon. Sovi tapaamisajankohta UEFin edustajan kanssa.

2. Tiedustele vinkkejä mahdollisista ruokailupaikoista ja muista käytännön asioista

3. Laatikaa UEFin edustajan kanssa ohjelma vierailusi ajaksi

4. Mitä TET-päiväsi mahdollisesti voisi sisältää?

UEFin yleisesittely
Tiedekunnan, osaston tai laitoksen syvällisempi esittely
Ainejärjestön edustajan tai yliopisto-opiskelijan esittely yliopisto-opiskelusta ja opinnoista
Osallistuminen jollekin luennolle
Kampuskierros esimerkiksi laitoksen, kirjaston ja opintopalveluiden tiloissa
Tutustut mahdollisuuksien mukaan erilaisiin työnkuviin ja työtehtäviin yliopistossa
Sinulle jaetaan mahdollisuuksien mukaan UEFin esittelymateriaalia

TET-yhteyshenkilöt Kuopion kampuksella:
Ota yhteys sinua kiinnostavan oppiaineen/laitoksen/osaston opintosihteeriin, amanuenssiin tai vastaavaan, kun haluat tiedustella mahdollisuutta tulla TETtiin.
http://www.uef.fi/fi/uef/tiedekunnat-ja-erillislaitokset

TET-yhteyshenkilöt Joensuun kampuksella:

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA
Humanistinen osasto (vieraat kielet ja käännöstiede, Suomen kieli ja kirjallisuus)

 • Minna Surakka, minna.surakka[at]uef.fi, p. 050 442 3884

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

 • Ella Nikkanen, luokanopettajakoulutus, p. 050 410 9629

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 • Päivi Walling, erityisopettajien koulutus, p. 050 430 7239
 • Emma Hahl, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, p. 050 374 8499
 • Mira Tuononen, opinto-ohjaajan koulutus, p. 050 435 8948
 • Birgitta Puustinen, psykologia, p. 050 5503857

Teologian osasto

 • Marjo Poikela, p. 050 598 1229

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Biologian laitos

 • Jarkko Akkanen, p. 050 442 0776

Fysiikan ja matematiikan laitos

 • Martti Mäkinen, p. 050 442 3003

Kemian laitos

 • Sirpa Jääskeläinen, p. 050 568 9428

Tietojenkäsittelytieteen laitos

 • Ilkka Jormananainen, p. 050 375 7289

Metsätieteiden osasto

 • Markku Ropo, p. 050 442 3432

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA
Historia ja maantieteiden laitos

 • Riikka Myllys, historia, historia, p. 0294 455 195
 • Outi Väyrynen, maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka p. 0294 455 205

Kauppatieteiden laitos

 • Sari-Johanna Karhapää, sari.karhapaa[at]uef.fi, p. 0294 455 099

Oikeustieteiden laitos

 • Riitta Sinkkonen, p. 0294 455 220

Yhteiskuntatieteiden laitos

 • Minna Paronen, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, p. 0294 455 218