OPISKELIJAVALINTA


Korkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat valintaperusteidensa mukaisesti. On etusi mukaista, että tutustut huolellisesti sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteisiin jo ennen hakemista, sillä valintaperusteet ja valintaan liittyvät toimintatavat voivat vaihdella eri hakukohteissa.

Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin päästäkseen hakijalta edellytetään useimmiten valintakokeeseen osallistumista. Poikkeuksina voivat olla esimerkiksi suoravalinnat todistusarvosanojen perusteella tai hakeminen avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintakokeet voivat olla yksi- tai monivaiheisia.

Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan enintään yhtä opiskelupaikkaa, vaikka valintamenestyksesi olisi ollut hyvä useammassakin hakukohteessa. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä hakulomakkeella sijoittamastasi koulutuksesta, johon valintamenestyksesi riittää. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että hakutoivejärjestystäsi verrataan kunkin hakukohteesi tulokseen. Jos valintamenestyksesi riittää hyväksytyksi tulemiseen jossakin koulutuksessa, et voi tulla enää tämän jälkeen hyväksytyksi tätä alemmaksi hakulomakkeella sijoittamiisi koulutuksiin. Voit kuitenkin tulla vielä hyväksytyksi korkeammalle sijoittamaasi koulutukseen varasijalta.

Hakukohteisiin valitaan aina aloituspaikkamäärän verran parhaiten menestyneitä. Jos et mahdu tähän joukkoon, mutta sinua ei ole myöskään hylätty, jäät varasijalle. Varasijalla olevia hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu esimerkiksi siksi, että aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa hakukohteisiin tai päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijojen määrää voidaan hakukohdekohtaisesti rajoittaa.

Opiskelijavalinnan tulos näkyy Oma opintopolku -palvelussa. Tuloksen ilmoittamisen yhteydessä saat tiedon oletko hyväksytty, hylätty tai monennellako varasijalla olet kunkin valintatavan mukaisesti. Varasijalta hyväksyttäville ilmoitetaan tuloksesta aina erikseen hyväksymisen jälkeen.

Entä jos valmistun vasta hakukeväänä? Katso tarkemmin.

Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esimerkiksi IB- tai EB- hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.