OIKAISUMENETTELY


Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ensisijaisesti korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä sijoittamastasi hakutoiveestasi, jossa valintamenestyksesi mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen. Jos olet hakenut useisiin hakukohteisiin, ja tulet hyväksytyksi johonkin niistä, et voi enää tulla valituksi alemmas hakutoivejärjestyksessä sijoittamaasi hakutoiveeseen. Näin ollen myöskään niitä koskevia oikaisupyyntöjä ei käsitellä, koska mahdollinen oikaisu ei vaikuttaisi tulokseesi. Oikaisupyyntöäsi ei myöskään oteta käsittelyyn, jos siitä ei selviä riittävällä tavalla mihin ja millaista oikaisua haet.

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen (koskee myös yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen erillisiä hakuja) ja siinä on mielestäsi tehty virhe, voit hakea päätökseen oikaisua. Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden osalta oikaisua haetaan Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.

Oikaisupyyntöjen määräajat

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta.

Muutoksenhakulautakunnalle osoitetun oikaisupyynnön on oltava perillä määräajassa. Myöhässä tulleita oikaisupyyntöjä ei tutkita.

Kevät 2019
Kevään 2019 opiskelijavalintatulosten julkaisemisen ja oikaisupyyntöjen toimittamisen viimeiset määräajat ovat seuraavat:
• Yhteishaku: opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen 28.6.2019, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 12.7.2019.
• Siirtohaku: opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen 28.6.2019, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 12.7.2019
• Pedagogisten opintojen sivuainehaku: opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen 28.6.2019, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 12.7.2019
• Filosofien tiedekunnan kelpoisuusopintojenhaku: opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen 20.6.2019, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 4.7.2019

Syksy 2019
•tulosten julkaisupäivä 29.11.2019
•oikaisupyynnön jättöpäivä viimeistään 13.12.2019 klo 15.00

Oikaisupyynnön tekeminen

Kevään 2019 opiskelijavalintapäätöksiin kohdistuva oikaisupyyntö tehdään täällä.

Oikaisupyyntö on mahdollista laittaa vireille myös siten kuin hallintolaissa (434/2003) sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Tällöin oikaisupyynnöt osoitetaan Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon (avoinna arkisin klo 9-15).

Jos haet oikaisua opiskelijavalintojen erityisjärjestelypäätökseen, ja oikaisupyyntösi sisältää terveydentilaa kuvaavia tietoja (esim. lääkärintodistus), toimita asiaa koskevat asiakirjat seuraavan suojatun sivuston kautta Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon: https://secmail.uef.fi/kirjaamo@uef.fi

Oikaisupyyntöjen käsittely

Muutoksenhakulautakunnalle lähetetyn oikaisupyynnön valmistelua ja ratkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaa muutoksenhakulautakunnan sihteeri Evgenia Kurvinen (evgeniya.kurvinen(at)uef.fi, 050 3363762).

Oikaisupyyntöjen käsittelyajat voivat vaihdella korkeakouluittain. Lisätietoja käsittelyn aikataulusta saat tarvittaessa ao. korkeakoulusta. Sinun ei kannata jättää esimerkiksi vastaanottamatta toista opiskelupaikkaa odottaessasi vastausta oikaisupyyntöösi. Mikäli oikaisupyyntösi johtaa päätöksen muuttamiseen, voidaan opiskelupaikkasi vielä vaihtaa muutetun päätöksen mukaiseksi.

Muutoksenhakulautakunnan kevään 2019 opiskelijavalintoja koskeva kokous on 3.–4.9.2019.

Muutoksenhakulautakunnan sihteeri ilmoittaa välittömästi kokouksen jälkeen hakijoille, joiden oikaisupyyntö on hyväksytty, asiasta soittamalla oikaisupyynnön esittäjän puhelimeen. Sähköiseen tiedoksiantoon luvan antaneet oikaisupyynnön esittäjät saavat tiedoksi muutoksenhakulautakunnan päätöksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Oikaisupyynnön esittäjät, jotka eivät ole ilmoittaneet suostumusta sähköiseen asiointiin, saavat päätöksen tiedoksi postiosoitteeseensa.