PISTEYTYS


Ylioppilastutkintotodistukset ja niiden pisteytys

Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteissa pyritään ylioppilastutkintotodistusten yhtenäiseen pisteytykseen kaikissa tiedekunnissa. Poikkeuksen muodostavat valtakunnalliset yhteisvalinnat tai valintakoeyhteistyö, jonka puitteissa yliopistot ovat sopineet keskenään yhteisestä pisteytyksestä. Yleensä ylioppilastutkinnon pisteet muodostavat valinnan alkupisteet, joihin lisätään valintakokeesta saadut pisteet.

Pisteytykset voivat poiketa eri hakukohteissa, joten tarkista pisteytyksen perusteet kunkin hakukohteen kuvauksesta. Opiskelijoita voidaan valita joissakin hakukohteissa myös pelkkien todistuspisteiden tai pelkän valintakokeen perusteella. Tarkemmat tiedot suomalaisen ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Rp) pisteytyksestä on esitetty hakukohteiden yhteydessä.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys (IB, EB, Rp)

Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään suhteuttamalla tutkinnon yhteispistemäärä hakukohteen ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Esimerkkinä ylioppilastutkinto, josta voi saada maksimissaan 84 pistettä: International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45) 84:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. European Baccalaureate (EB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 100) 84:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla. Helsingin saksalaisen koulun lukion Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 84:llä ja saatu luku jaetaan 300:lla. Hakukohteen kohdalla voi olla tarkempi kuvaus pisteytyksestä ja myös siinä tapauksessa, mikäli käytäntö poikkeaa tästä yliopiston yleisestä pisteytyskäytännöstä.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, Rp) hakukeväänä suorittaneiden tulee tutustua huolellisesti liitteiden toimittamista koskeviin ohjeisiin koskien tutkinnon ennakkoarvioinnin ja lopullisen todistuksen toimittamisaikataulua.

Ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden hakea koulutukseen. Ulkomailla suoritetun ylioppilastutkinnon (muu kuin IB, EB, RP) arvosanoja ei kuitenkaan oteta huomioon, ts. pisteytetä, Itä-Suomen yliopiston valinnoissa.