LASKIMET


Mikäli valintakokeessa sallitaan laskimen käyttö, on siitä mainittu erikseen hakukohteen valintaperusteissa. Sallitut laskinmallit voivat olla etukäteen tarkasti määritellyt. Sen vuoksi kannattaa hyvissä ajoin ennen koetta selvittää, millaista laskinta kokeessa saa käyttää.

Lääketieteen, hammaslääketieteen sekä biolääketieteen koulutuksien valintakokeissa sallittujen laskinten lista löytyy osoitteesta laaketieteelliset.fi.

Muiden hakukohteiden osalta tarkista tiedot valintaperusteista, haeyliopistoon.fi/koulutustarjonta.

Muunlaisia laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä, kuten taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.