VALINTAKOKEIDEN ERITYISJÄRJESTELYT


Tutustuthan huolellisesti valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakemista koskeviin ohjeisiin sekä toimit niiden mukaisesti!

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi valintakokeessa erityisjärjestelyjä, kuten lisäaikaa, lisävalaistusta, jonkin muun teknisen apuvälineen, mahdollisuutta avustajan käyttöön tai muun erityisjärjestelyn, tulee sinun täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä (kopio riittää).

Hakemuksen liitteille voi olla määritelty hakukohdekohtaisesti voimassaoloaikoja (esim. lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot). Lausunnot, jotka osoittavat erityisjärjestelyn perusteena olevan esteen olevan pysyvä (esim. pysyvä vamma tai sairaus tai oppimisvaikeus), voivat olla yli viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Sinun tulee kuitenkin huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.

Hakemus, jossa on eriteltynä pyyntösi tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen viimeistään 3.4.2019 klo 15.00, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. (Poikkeuksena kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, jossa hakemus on jätettävä liitteineen viimeistään 10.4.2019 klo 15.00). Kyseisten määräaikojen jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Näissä tilanteissa ym. valintakokeen erityisjärjestelyjä koskevissa mahdollisissa kysymyksissä on oltava hakuajan päättymisen jälkeen hyvissä ajoin ennen valintakoetta yhteydessä ao. tiedekunnan erityisjärjestelyjä koordinoivaan henkilöön (ks. yhteystiedot alla).

Huomaathan, että sinun tulee käyttää nimenomaan opiskelijavalintaa koskevaa sähköisesti lähetettävää valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakulomaketta. Täytä hakemus ja toimita se sekä kaikki tarvittavat liitteet määräaikaan mennessä sähköisesti samassa turvapostiviestissä. Huom! Turvapostiviesti ei ole käytössä 16.4.2019 alkaen, joten ole tarvittaessa yhteydessä suoraan ao. tiedekuntaan (ks. yhteystiedot alla).

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemukset sisältävät usein salassa pidettäviä terveystietoja (Julkisuuslain 24 §), mistä syystä tietoja ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostissa.

Erityisjärjestelyhakemuksesi käsitellään ao. tiedekunnassa, josta ollaan sinuun yhteydessä ennen valintakoetta.

Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee. Hakemus on hakukohdekohtainen. Jos haet erityisjärjestelyjä useampaan hakukohteeseen, täytä ja toimita jokaisesta oma hakemuksensa liitteineen.

Valintakokeen erityisjärjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisätiedot ja neuvonta:
Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suositusta. Opiskelun esteettömyysasioita (valintakokeen erityisjärjestelyt) opiskelijaksi hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopistossa opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, puh. 029 44 58261 (s-posti: tuija.pasanen (at) uef.fi), (vuosilomalla aj. 17.-25.4.2019, yhteydenotot em. ajankohtana tarvittaessa ao. tiedekunnan yhteyshenkilöön, ks. yhteystiedot alla).

Opintojen esteettömyys ja tasa-arvo

Lue lisää Esteetön opiskelijavalinta -suosituksesta.

Tarkempia tietoja kunkin valintakokeen erityisjärjestelyistä saat tarvittaessa myös siitä tiedekunnasta, johon hakemasi hakukohde kuuluu.
• Filosofinen tiedekunta: opintokoordinaattori Henni Nevalainen (henni.nevalainen (at) uef.fi)
• Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: suunnittelija Mari Heiskanen (mari.heiskanen (at) uef.fi)
• Terveystieteiden tiedekunta: opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste (mervi.silaste (at) uef.fi)
• Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: opintokoordinaattori Anne Korhonen (anne.m.korhonen (at) uef.fi)

Puhelinnumerot löytyvät tarvittaessa yliopiston puhelinluettelosta.

Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia käytäntöjä, joihin sinun tulee tarvittaessa tutustua.

Hakulomake 2019: Valintakokeen erityisjärjestelyt