YLIOPISTOSANASTO

Pikaopas yliopistokieleen


Yliopisto-opiskelijan sanasto

Akateeminen vartti? Demo? Tiedekunta? Kaikkiin näihin ja moneen muuhun yliopistoelämään liittyviin sanoihin ja termeihin löydät vastaukset tästä sanastosta.

A

Ablaut ry

on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö.
Lisätietoja: ablautry@gmail.com , Facebook (Ablaut Ry)


Agora

Agora on yksi Joensuun kampusrakennuksista. Agora sijaitsee Carelian vastapäätä ja sieltä löydät mm. teologian laitoksen ja humanistiset tieteet. Agorassa on myös kahvila.


Aineopinnot (Subject studies)

Pääaineen opinnot on pääsääntöisesti jäsennelty perus- ja aineopinnoiksi, joissa keskitytään oppiaineen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä alan kehityksen seuraamiseen. Aineopinnot suoritetaan useimmissa oppiaineissa perusopintojen jälkeen. Aineopinnot ovat vähintään 35 opintopistettä / 20 opintoviikkoa. Aikaisemmin aineopintoja kutsuttiin cum laude -opinnoiksi.


Akateeminen vartti

Akateeminen vartti on aamu-unisten pelastus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yliopistolla luennot alkavat aina vartin yli tasatunnin, eli esimerkiksi 08.15. Akateeminen vartti ei päde tentteihin, ne aloitetaan aina tasatunnein.


Alempi korkeakoulututkinto (Degree of Bachelor)

Kandidaatin tutkinto eli alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan yhteensä 180 opintopistettä / 120 opintoviikkoa ja se voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen yleensä kolmessa vuodessa. Alemman tutkinnon nimike on ao. alan kandidaatti.


Alumni

Latinasta tuleva alumni-sana tarkoittaa oppilaitoksen kasvattia eli yliopistossa loppututkinnon suorittanutta henkilöä, joka pitää yhteyttä yliopistoonsa ja muihin sieltä valmistuneisiin. Alumniverkostosta hyötyvät alumnit, opiskelijat ja yliopisto. Alumnit ovat emoyliopistolleen tärkeä linkki työ- ja elinkeinoelämään sekä muuhun yhteiskuntaan. Alumniverkostonsa kautta yliopisto voi näkyä ja vaikuttaa sekä saada aineksia koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Alumneille taas on etu pysyä ajan tasalla ylipistomaailman ja oman tieteenalan kuulumisista.


Amanuenssi

Amanuenssilla tarkoitetaan tapauksesta riippuen kahta asiaa:

1. Amanuenssi on laitoksen työntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti opintoneuvonta, mutta tehtävät vaihtelevat hallinnollisista ja atk- tehtävistä opetukseen.

2. Amanuenssi on myös lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava ja/tai kliinisten kurssien aikana sairaalassa harjoittelijana toimiva opiskelija. Hän on samanaikaisesti harjoittelija, sairaalan työntekijä sekä opiskelija, joka on saamassa käytännön opetusta ja harjoitusta kurssiaikana opitun teoriatiedon soveltamisessa. Tavoitteena on, että amanuenssiaikana opitaan lisää lääkärin ammattiin kuuluvia käytännön taitoja ja valmiuksia.


Approbatur

Vanhan tutkintoasetuksen mukainen nimitys perusopintojen opintokokonaisuudelle. Yleensä n. 15 opintoviikon laajuinen kokonaisuus. Myös alin hyväksytty arvosana, esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta.


Aurora

Aurora-rakennus sijaitsee Joensuun kampuksella osoitteessa Yliopistokatu 2. Auroran ensimmäisestä kerroksesta löydät ryhmätyöskentelytila Loungen. Aurorassa sijaisevat myös mm. kauppatieteiden laitos ja oikeustieteiden laitos.


Avoin yliopisto (Open university)

Avoin yliopisto tarjoaa yliopisto-opintoja kaikille koulutustaustasta riippumatta. Avoimen yliopiston kautta ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot voivat olla väylä yliopisto-opintoihin. Itä-Suomen yliopistossa avoimesta yliopisto-opetuksesta vastaa Aducate.


B

Borealis

Borealis sijatsee Joensuun kampusalueella ja sieltä löydät mm. metsätieteiden laitoksen. Rakennuksessa on myös opiskelijaravintola.


Bunsen ry

on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kemian pääaine- ja sivuaineopiskelijoiden ainejärjestö.
Lisätietoja: bunsenry(at)gmail.com, Facebook (Bunsen ry) sekä Instagram (bunsen_ry)


C

Canthia

Kuopion kampuksella sijaitsevasta Canthia-rakennuksesta löydät mm. opparin ja muita itseopiskelijatiloja sekä opiskelijaravintolan.


Carelia

Carelia sijaitsee Joensuun kampuksen keskellä. Carelialta löydät suurimman yliopiston kirjaston, suurimman auditorion (C1) ja opiskelijaravintolan. Aulassa sijaitsee myös Joensuun kampuksen infospotti.


D

Dekaani

Dekaani ja varadekaanit valitaan tiedekuntaneuvostoon kuuluvien professorien joukosta. Dekaanin tehtävänä on johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa sekä toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekunnan dekaani allekirjoittaa esimerkiksi tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät päätökset sekä tutkintotodistukset.


Demo

Demo eli demonstraatio on luentoon tai harjoitustyöhön liittyvä havaintoesitys tai havainnollistava harjoitus. Demo on toiminnallisempaa (usein myös käytännöllisempää ja konkreettisempaa) opiskelua kuin luennot.


Dentina ry

on hammaslääkäriopiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: dentina.fi, Facebook (Dentina ry)


E

Echo ry

is the English students’ association in UEF. Every English student is welcome to join Echo.
More info: www.echory.blogspot.fi, echo.uef@gmail.com, Facebook (Echo ry)


Educa

Educa on yksi Joensuun kampusrakennuksista ja se sijaitsee osoitteessa Tulliportinkatu 1. Educalla sijaitsevat kasvatustieteiden laitos ja tällä hetkellä myös yhteiskuntatieteiden laitos. Educasta löydät myös kahvilan.


Epsilon ry

on Itä-Suomen yliopiston matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: epsilon-ry.collapick.com, epsilon@cs.joensuu.fi, Facebook (Epsilon ry)


F

Fides Ostiensis

on läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.fidesostiensis.fi, Facebook (Fides Ostiensis)


Flipped classroom

Käänteisen opetuksen tavoitteena on saada opiskelijat tutustumaan uuteen asiaan ensin itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä oppitunnilla.


Fortis ry

Fortis ry on farmasian opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.fortis.fi, hallitus@fortis.fi, Facebook (Fortis)


Fuksi

Fuksi on ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija, joka totuttelee elämään yliopistomaailmassa ja opiskelijayhteisössä.


G

Godis ry

on ruotsin kielen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: godisry.blogspot.fi, godis.ry@gmail.com, Facebook (Godis ry)


Gradu eli Pro gradu -tutkielma

Pääaineessa tehtävä akateeminen opinnäytetyö, joka on maisterin tutkinnon lopputyö.


H

Haalarit

Opiskelijahaalari on vaate, jota käytetään pääasiassa opiskelijajuhlissa. Haalareita käyttävät yleensä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Haalareihin kerätään kangasmerkkejä muistoiksi eri opiskelijatapahtumista ja niissä tavatuista muista opiskelijoista, joiden kanssa merkkejä on vaihdettu. Haalarien väritys ja selässä oleva oppilaitoksen tai oppilaskunnan tunnus ilmaisevat kantajansa opiskelupaikan sekä koulutusohjelman.


HOPS

Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan HOPSiin kuvataan mm. tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opinnot, niiden etenemisjärjestys ja aikataulu. Apua HOPS:n laatimiseen saa oppiaineen nimeämältä henkilöltä, joka voi olla hops-ohjaaja tai oppiainetuutori.


Hyeena ry

on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristöalan ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.hyeena.net, Facebook (Hyeena ry)


I

Infospotti

Joensuun kampuksella Carelian aulassa ja Kuopion kampuksella Snellmanian aulassa sijaitseva ajankohtaisen tiedon keskipiste. Infospotissa voit lukea yliopiston uusimmat kuulumiset infonäytöltä ja tutustua esimerkiksi yliopiston esitteisiin.


Iskra ry

on Itä-Suomen yliopiston venäjän opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: sites.google.com/site/iskrauef, iskra.uef@gmail.com, Facebook (Iskra ry.)


Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Jäseniä ovat automaattisesti kaikki Itä-Suomen yliopistossa (Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksilla) perustutkintoa suorittavat opiskelijat, sekä vapaaehtoisesti jatko-opiskelijat ja ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat. ISYY julkaisee myös omaa ylioppilaslehteä, Uljasta.

Tutustu lisää: ISYYn verkkosivut


J

Joensuun Metsäylioppilaat ry

on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: jmyo.fi, metsaylioppilaat(at)lists.uef.fi, Facebook (Joensuun Metsäylioppilaat)


JOO-opinnot

JOO eli joustavan opinto-oikeuden sopimus on valtakunnallinen. Sen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa tutkintonsa. Haettaviin JOO-opintoihin on saatava oman tiedekunnan hyväksyntä eli puolto. Haettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa kotiyliopistossa.


Joraus ry

on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö.

Lisätietoja: jorausry.webs.com, joraus.maili@gmail.com, Facebook (Joraus ry)


Judica ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry on Joensuussa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden järjestö.

Lisätietoja: www.judica.fi, puheenjohtaja@judica.fi, Facebook (Judica ry)


K

Kaksiportainen tutkinto

Tutkinnot koostuvat sekä alemmasta (kandidaatin) että ylemmästä (maisterin) tutkinnosta.


Kampusrysäys

Yliopiston avajaisten jälkeen yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät juhlimaan ja tutustumaan toisiinsa epävirallisemmin kampustapahtumassa eli Kampusrysäyksessä, joka järjestetään eri kampuksilla avajaispäivänä. Kampusrysäyksen järjestäjinä ovat yliopisto ja ylioppilaskunta. Mukana on myös yhteistyökumppaneita.


Kamu

Itä-Suomen yliopiston (UEF) opiskelijoiden oma intranet on nimeltään UEF//Kamu. Kamu keskittyy erityisesti opiskelijoita koskevaan sisäiseen viestintään. Kamusta löydät kaiken oleellisen: siellä ovat opintoihin liittyvät tiedot, ajankohtaiset asiat sekä keskustelut opiskelukavereittesi kanssa.


Kandidaatin tutkielma

Ensimmäinen yliopistollisista opinnäytetöistä. Vaaditaan kandintutkintoon, koska se on kandintutkinnon lopputyö. Kandidaatin tutkielmasta suoritetaan kypsyysnäyte.


Kandidaatin tutkinto

Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 120 opintoviikkoa tai 180 opintopistettä. Syksyllä 2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille opiskelijoille sekä uuteen tutkintojärjestelmään siirtyville kandidaatin tutkinto on pakollinen.


Kassos ry

Kassos ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: kassosry.wordpress.com, kassosry.uef@gmail.com, Facebook (Kassos ry)


Kielikeskus (Language Centre)

Kielikeskus vastaa Itä-Suomen yliopiston tutkintoihin kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla. Tutkintoihin sisältyvien kurssien lisäksi Kielikeskus järjestää vapaavalintaisia kursseja, joille voivat osallistua perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ohella yliopiston henkilökunta sekä ulkopuoliset asiakkaat.


Kotex ry

on Joensuussa toimiva Itä-Suomen yliopiston kotitalouden- ja käsityön opettajaksi opiskelevien ainejärjestö.


Kulti ry

on biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.kultiry.net, Facebook (Kulti ry)


KuoLO ry

KuoLO on Kuopion kampuksen lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.kuolo.fi, pj@kuolo.fi, Facebook (Kuopion lääketieteen opiskelijat ry)


L

Legio Ostiensis ry eli Legio

on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö.

Lisätietoja: legio.fi/legio, hallitus@legio.fi, Facebook (Legio Ostiensis ry)


Lehtori

Lehtori on yleinen opettajien virkanimike yliopistossa. Lehtorin virkaan vaaditaan yleensä ylempi korkeakoulututkinto.


Lingtwisti ry

on Itä-Suomen yliopiston vieraiden kielten ja kääntämisen sekä yleisen kielitieteen opiskelijoiden poikkitieteellinen ainejärjestö.

Lisätietoja: www.uef.fi/lingtwisti, lingtwisti(at)gmail.com, Facebook (Lingtwisti ry)


Loikka

on Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: uef.fi/loikka, loikkary(at)gmail.com, Facebook (Loikka ry)


Lounge

Lounge sijaitsee Joensuun kampuksella Aurora-rakennuksen 1. kerroksessa Aura-ravintolan läheisyydessä. Tila on tarkoitettu itseopiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn.


Lukuvuositarra

Lukuvuositarran saat vuosittain opiskelijakorttiisi heti kun olet maksanut ylioppilaskunnan vuosimaksun. Lukuvuositarra oikeuttaa sinut esimerkiksi YTHS:n palveluihin, edullisiin opiskelijalounaisiin ja muihin opiskelija-alennuksiin.


M

Melania

Yliopistonrannassa sijaitseva Kuopion kampuksen rakennus.


Metria

Metria on yksi Joensuun kampuksen rakennuksista ja se sijaitsee osoitteessa Yliopistokatu 7. Metriaa remontoidaan tällä hetkellä ja remontti valmistuu vuonna 2017.


Mikrovillus

on Joensuun biologian opiskelijoiden tiivis ja aktiivinen ainejärjestö.

Lisätietoja: mikrovillus.wordpress.com, mikrovillus.ry@gmail.com, Facebook (Mikrovillus ry)


Monimuoto-opetus

Monimuoto-opiskelussa hyödynnetään erilaisia opetuksen ja oppimisen toteutustapoja: itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä, kasvokkaisopetusta ja verkko-opetusta. Työtapana voi olla mm. oppimistehtävät, harjoitukset, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus.


Moodle

Itä-Suomen yliopistossa käytetään verkko-oppimisympäristönä Moodlea. jonne kirjaudutaan henkilökohtaisilla UEF-verkkotunnuksilla.


N

Natura

Natura on yksi Joensuun kampuksen rakennuksista. Natura sijaitsee osoitteessa Yliopistokatu 7. Naturalta löydät mm. biologian ja fysiikan laitokset sekä opiskelijaravintolan.


Nefa-Joensuu

on kulttuurintutkijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.nefajoensuu.net, nefajoensuu(at)uef.fi, Facebook (Nefa-Joensuu)


O

Oidipus ry

on Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.oidipus.fi, oidipusry(at)gmail.com, Facebook (Oidipus)


Opintojakso

Opintojakso on tiedekunnan tutkintovaatimuksissa tai opetussuunnitelmassa mainittu opiskelun kohde. Opintojakson laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Useampi opintojakso voi muodostaa opintokokonaisuuden.


Opiskelijakortti

Yksi yliopisto-opiskelijan tärkeimmistä tavaroista. Opiskelijakortilla todistat henkilöllisyytesi, käytät YTHS:n palveluja, saat lounaan opiskelijahintaan ja paljon muuta.


Opossumi ry

on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opiskelevien oma ainejärjestö.

Lisätietoja: https://sites.google.com/site/opossumiry, opossumiry@gmail.com, Facebook (Opossumi ry)


Optimi ry

on Joensuun kampuksen kauppatieteilijöiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.optimiry.fi, optimi@optimiry.fi, Facebook (Optimi ry)


P

Pistis ry

Pistis ry on ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.pistisry.fi, pistisry@gmail.com, Facebook (Pistis)


Poikkeus ry

on Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: poikkeusry.wordpress.com, poikkeusry@gmail.com, Facebook (Poikkeus ry)


Popsi ry

on Joensuun kampuksella opiskelevien luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoa: www.popsiry.wordpress.com, popsiry@gmail.com, Facebook (Popsi ry)


Praxis ry

on Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja filosofiaa opiskelevien ainejärjestö.

Lisätietoja: https://praxisry.net/, praxisry(at)gmail.com, Facebook (Praxis ry)


Preemio ry

on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.preemio.org, hallitus@preemio.org, Facebook (Preemio ry)


Professori

Professori on yliopiston korkein opetus-ja tutkimustehtävissä oleva henkilö.


Pruju

Eli kurssilla käytettävä luentomateriaali.


R

Retikka

on ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.retikkary.fi, retikka-hallitus@lists.uef.fi, Facebook (Retikka ry)


S

Serveri

on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: www.serveriry.fi, Facebook (Serveri ry)


Snellmania

Yksi Kuopion kampusrakennuksista. Snellmania sijaitsee Yliopiston rannassa, Savilahden ääressä. Snellmaniasta löydät myös opiskelijaravintolan ja yliopiston kirjaston.


Socius ry

on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteitä opiskelevien ainejärjestö.

Lisätietoja: sociusry.com, hallitus@sociusry.com, Facebook (Socius ry)


Sulo ry

on Joensuun kampuksen varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: e-mail: sulory(a)live.fi


T

Täky ry

on Itä-Suomen yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö.

Lisätietoja: taky.fi, taky@taky.fi, Facebook (Täky ry)


Technopolis

Yksi Kuopion kampusrakennuksista. Technolopliksesta löydät mm. kauppatieteiden laitoksen.


Terho ry

on Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen, terveystaloustieteen, kansanterveystieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon, liikuntalääketieteen ja ergonomian opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Lisätietoja: Facebook (TERHO ry)


Tiedekunta

Itä-Suomen yliopistossa on neljä tiedekuntaa; Filosofinen tiedekunta, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Terveystieteiden tiedekunta ja Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.


Tiedepuisto

Tiedepuisto sijaitsee Joensuun kampuksella osoitteessa Länsikatu 15. Tiepuistolta löydät tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja opiskelijaravintola Louhen.


Tieteellinen artikkeli

Yliopistossa opetus perustuu tutkimukseen. Ajankohtaista tutkimustietoa saadaan esimerkiksi suomalaisista ja kansainvälisistä tieteellisistä artikkeleista. Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunta kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita myös itse.


Tombolo ry

on Itä-Suomen yliopiston maantieteen, yhteiskuntamaantieteen, ympäristöpolitiikan ja ympäristöoikeuden opiskelijoiden ainejärjestö, joka toimii aktiivisesti Joensuun kampuksella.

Lisätietoja: www.uef.fi/web/tombolo/home, tombolo.ry@gmail.com, Facebook (Tombolo ry)


Tuutori

Vertaistuutorit ovat opiskelualasi ylemmän vuosikurssin opiskelijoita, jotka auttavat sinua opintojen alun käytännön asioissa. Tuutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä.


V

Varnitsa

on historian opiskelijoiden ainejärjestö Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Lisätietoja: varnitsa.wordpress.com, varnitsary@gmail.com, Facebook (Varnitsa)


W

Weboodi

Weboodi on opiskelijan kurssikalenteri, lukujärjestys ja opintosuoritustesi rekisteri. Täällä säilytetään myös HOPS.


Y

YTHS

Eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. YTHS vastaa yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta. YTHS:n palveluihin kuuluu kaikki perusterveydenhuollosta erikoislääkäreihin ja hammashuoltoon.